Rapporter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Rapporter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Finale Driftsmidler dokumenterer driftsmidlene i en rekke rapporter i henhold til regnskapslovens krav, revisjonsbehov og interne rapporter for å holde oversikt over selskapets driftsmidler.

Alle rapporter i Visma Finale Driftsmidler vises som forhåndsvisning før rapporten eventuelt skrives til skriveren.

Rapportene har følgende verktøylinje der knappene har følgende funksjoner:

Generere rapport

Denne knappen genererer rapporten iht det oppsettet som er angitt i rapportbestillingen. Innstillingene kan endres og rapporten genereres på nytt igjen.

Skriv ut rapport

Denne knappen anvendes for at den rapporten som forhåndsvises, sendes til skriveren. Rapporten skrives til standardskriveren eller til den sist valgte skriveren etter at Visma Finale Driftsmidler er startet opp. Dersom utskrift ønskes til andre skrivere enn standardskriveren, eller skriveroppsettet ønskes endret, velges menypunktet FIRMA > SKRIV UT.

Hel side

Denne knappen anvendes til å sette skjermvisningen til hel side.

Sidebredde

Denne knappen anvendes til å sette skjermvisningen til sidebredde.

100 %

Denne knappen anvendes til å sette skjermvisningen til 100%

Zoom

Vis selvvalgt zoom %

Første, Forrige, Neste, Siste Side

Gå til første, forrige, neste eller siste side i rapporten.