Avskrivningstablå

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter >

Avskrivningstablå

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Avskrivningstablået svarer til kravene i regnskapsloven, og inneholder det som normalt inngår i noten i det offentlige regnskapet. Antall kolonner og hva den enkelte kolonne skal inneholde er satt opp i systemet ved etablering av kolonner og driftsmiddelgrupper.

Rapporten skrives ut i stående A4.

Rapporten spesifiserer akkumulerte verdier pr. 1.januar i året og endringer i året. Nederst i rapporten framkommer tilgang og avganger siste 5 år.

Funksjoner i rapporten:

Her defineres fra-til-perioden for rapporten. Trykk på flagget for produksjon av rapporten.

Rapporten støtter avvikende regnskapsår og perioder som er kortere eller lengre enn ett år.

Spesifikasjon av notetablået foretas ved hjelp av rapporten Driftsmiddeloversikt med gruppering. Hovedgrupperingen Notekolonne velges. Dersom man har oppskrivninger, kan man kjøre en rapport uten oppskrivninger og en rapport med kun oppskrivninger.

Se også:

Generelt