Posteringsjournal

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter >

Posteringsjournal

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rapporten viser hovedboksposteringer systemet har generert, og som skal overføres til regnskapssystemet. Rapporten viser alle posteringer som er generert på angitt periode. Rapporten skrives ut i stående A4.

Funksjoner i rapporten:

 

Det angis fra-til-periode for utskrift av journal. Posteringer blir alltid produsert måned for måned, og rapporten må ikke produseres for samme periode som avskrivninger er beregnet for.

Rapporten skrives normalt ut slik at alle likeartede bærerbegreper (avdeling/prosjekt/bærer/debetkonto/kreditkonto) blir slått sammen til en enkelt transaksjon/linje i rapporten. Avkrysningen "Detaljer" gjør at rapporten produseres med en linje pr driftsmiddel. Rapportheaderen vil vise teksten "Sammendratt journal" eller "Detaljert journal" avhengig av valget her.

Rapporten skrives normalt ut med en linje for hver periode/måned som er valgt. Avkryssingen "Slå sammen perioder" medfører at flere perioder slås sammen til en enkelt transaksjon. Rapporten vil flagge teksten "Perioder er slått sammen i rapporten" dersom dette valget er avkrysset.

Feltet "Bilagsnummer på utskrift" vil gi et bilagsnummer i øverste høyre hjørne av utskriften dersom feltet er fylt ut. Dette vil vises med teksten "bilagsnummer n" der n er angitt bilagsnummer.

Feltet "Internt løpenummer start" gir nummerering av linjene i rapporten med det nummer som er angitt her. Dersom intet er angitt, nummereres linjene fra og med linje nr 1. Dette kan være tjenlig ved eksport av driftsmidler til regnskapssystem der man ønsker å bruke løpenummerfeltet til bilagsnummer i regnskapssystemet.

Feltene "Sorter etter" har 3 sorteringsfelter, som normalt viser sortering etter "Periode" - "Debetkonto" - "Kreditkonto". Det er mulig å endre sorteringen. Det er videre mulig å angi stigende eller synkende sortering.

Trykk på flagget for produksjon av rapporten.

Se også:

Generelt

Eksport av posteringsjournal til økonomisystemer

Generell eksport av posteringsjournal