Eksport til økonomisystemer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Integrasjon med FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering > Integrasjon med økonomisystemer >

Eksport til økonomisystemer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Posteringsjournal i Visma Finale Driftsmidler kan enkelt eksporteres til økonomisystemer.

Når du har posteringsjournal-rapporten på skjerm, kan denne enkelt eksporteres til økonomisystemet. Denne eksporten kan utføres enten med et standard eksportfilter som følger med Visma Finale Driftsmidler, eller du kan bygge deg opp egendefinerte eksportformater.

Eksport til økonomisystemer finner du i menyen Rapporter > Posteringsjournal. Funksjonen finner du på en egen verktøyknapp som angitt her:

Følgende vindu kommer fram i denne funksjonen:

Dersom du trykker på knappen for å søke etter katalog, fungerer funksjonen slik:

Se også:

Oppbygning av egendefinerte eksportfilter

Standard eksportfiltre i programmet