Eksport av posteringsjournal

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Integrasjon med FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering > Integrasjon med økonomisystemer >

Eksport av posteringsjournal

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Visma Finale Driftsmidler kan eksportere posteringsjournalen for innlesing i regnskapssystemer.

Funksjonaliteten i denne funksjonen inneholder følgende muligheter:

Eksport til økonomisystemer

Generell eksportfunksjon