Generell eksportfunksjon

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Integrasjon med FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering >

Generell eksportfunksjon

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Denne funksjonen beskriver eksport av posteringsjournal fra menyen Firma > Eksporter eller fra eksport-ikonet på hovedverktøylinjen, og gir tilgang til flere standardiserte formater med fast innhold i dataene.

I tillegg til denne funksjonen, har programmet muligheter for å eksportere posteringsjournalen med egendefinerte innstillinger samt flere fabrikkbaserte innstillinger som er skreddersydd for import i økonomisystemer. Dersom du ønsker å eksportere posteringsjournalen til et økonomisystem, bør du lese mer om eksport av posteringsjournal til økonomisystemer.

Beskrivelse av eksport fra menyen Firma > Eksporter:

Det er mulig å eksportere data i følgende standard formater:

Rik tekst (RTF)

Excel regneark

HTML

dBase III

Tekst (tabulatordelt)

CSV (tabulatordelt)

Lotus 1-2-3

Quattro Pro

Word Perfect 5.1

Eksportfilen inneholder følgende felter:

BILAG
Internt bilagsnummer (angis i feltet internt løpenummer start i rapportbestillingsbildet)

AVDELING
Avdelingsinformasjon

BERER
Bærerinformasjon

PROSJEKT
Prosjektinformasjon

PERIODE
Periodeinformasjon 1-12 (1=jan ... 12=des)

AR
Årstall 4 siffer åååå

DEBETKONTO
Debet-konto

KREDITKONTO
Kredit-konto

VERDIENDRING
Posteringsbeløp

ET_ID
Ikke i bruk

NAVN
Posteringstekst

ID
Første driftsmiddel i posteringen

FLERE_ID
USANN dersom posteringen gjelder kun ett enkelt driftsmiddel, SANN dersom det er flere driftsmidler i transaksjonen

Posteringsjournalen kan eksporteres på følgende måte:

Posteringsjournalen bestilles som normalt som forhåndsvist rapport.

Når rapporten vises på skjerm, velges verktøyknappen Eksportere data.

Når eksport-knappen velges, framkommer følgende bilde:

Format: Her velges eksportformatet.

Eksporter kolonne titler: Kolonnetitler kommer på første linje i eksportfilen dersom avkrysning er foretatt.

Eksporter til: Velg "Fil" for å få lagret eksportdokumentet.

Ved å trykke på OK-knappen, får du velge eksportfil-navn og -plassering:

Overføringen foretas ved at Finale Driftsmidler legger ut en fil som inneholder posteringene. Denne filen importeres i regnskapssystemet. Du må undersøke med leverandøren av regnskapssystemet hvordan importen skal foretas.

Om innhold i eksport-filen: Se hjelp om selve posteringsrapporten, i og med at rapporten eksporteres slik posteringsjournalrapporten blir vist i forhåndsvisningsbildet.