Standard eksportfiltre

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Integrasjon med FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering > Integrasjon med økonomisystemer > Egendefinerte eksportformater >

Standard eksportfiltre

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Visma Finale Driftsmidler har følgende faste eksportfiltre:

Standard eksport

Standard eksport anvendes av flere regnskapssystemer, og har følgende oppbygning:

Debet og kredit på samme linje.

Datoformatet dd.mm.yyyy

Ingen header-linje

Desimaltegn hentes fra desimaltegn i regionale innstillinger

Skilletegn semikolon

Følgende felter i den angitte rekkefølgen:

Bilagsnummer

Dato

Tekst

Debetkonto

Kreditkonto

Avdeling

Bærer

Prosjekt

Beløp

Alle felt har flytende (variabel) lengde.

Ingen felt er innkapslet i anførselstegn.

TietoEnator (for Wintime)

En linje pr konto (debetkonto på en linje med positivt beløp og kreditkonto på en linje med negativt beløp)

Datoformat dd/mm/yyyy

Headerlinjen inneholder teksten Visma FinaleDRIFTSMIDLER

Desimaltegn punktum

Skilletegn semikolon

Følgende felter i den angitte rekkefølgen og med den angitte feltlengden:

Dato (maksimal lengde 10 tegn)

Beløp (maksimal lengde 16 tegn inkl. desimaltegn og 2 desimaler)

Konto (maksimal lengde 6 tegn)

Avdeling (maksimal lengde 8 tegn)

Bærer (maksimal lengde 8 tegn)

Prosjekt (maksimal lengde 8 tegn)

Tekst (maksimal lengde 30 tegn)

Alle felt er angitt med maksimal lengde. Dersom lengden er kortere, vil den kortere lengden bli anvendt.

Ingen felt er innkapslet i anførselstegn.

Ved eksport til TietoEnator (Wintime) bør filendelsen på eksport av posteringsjournal være DAV, f.eks. filnavn DMIDDEL.DAV.

Se også:

Oppbygning av egendefinerte eksportfilter

Innstillinger-skillekortet

Felter-skillekortet

Nytt felt eller redigere felt

Beskrivelse av de enkelte felt

Hvordan foreta eksport