Beskrivelse av de enkelte felt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Integrasjon med FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering > Integrasjon med økonomisystemer > Egendefinerte eksportformater >

Beskrivelse av de enkelte felt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De enkelte feltene i eksport av posteringsjournal er beskrevet nedenfor:

DAG

(Verdien i dd i datofeltet, får automatisk siste dag i måneden, verdi 28, 29, 30 eller 31)

PERIODE

(Verdi 1-12 der 1 er januar til 12 for desember)

ÅR

(Årstall 4 siffer f.eks,. 2002)

DATO

Dato der dd = dag, med mer = måned og yy eller yyyy er årstall. Selve formatet registreres i generelt filoppsett, og kan angis på alle normale måter å angi årstall på. Det er en rekke datoformater som kan velges direkte i tillegg til at brukeren kan skrive inn et egendefinert datoformat som tolkes av programmet i tråd med alminnelig måte å angi dato på.

BELØP

Feltet angis for posteringsbeløpet. Desimal tegn kan angis i fil oppsettet, og mulige valg er komma, punktum eller Standard.  Standard anvender det skilletegnet som er angitt på datamaskinen i kontrollpanelets angivelse av desimaltegn (Regionale innstillinger / Regional settings).

Dersom det er valgt eksportformat "En linje pr konto", vil negativt beløp fylles inn for kreditpostering i beløpsfeltet. Beløpet eksporteres med ledende fortegn, for eksempel "-1000,00".

AVDELING

Feltet henter verdien for posteringsjournalens kolonne avdeling.

PROSJEKT

Feltet henter verdien for posteringsjournalens kolonne prosjekt.

BÆRER

Feltet henter verdien for posteringsjournalens kolonne bærer.

LØPENUMMER

Denne posten henter linjenummereringen i posteringsjournalen.

BILAGSNUMMER

Dette feltet henter verdien i registreringsfeltet for bilagsnummer.

TEKST

Dette feltet henter verdi fra kolonnen Tekst i posteringsjournalen.

ANMERKNING

Dette feltet henter verdi fra kolonnen Anmerkning i posteringsjournalen.

KONTO

Dette feltet er tilgjengelig dersom det er valgt eksportformatet "En linje pr. konto". Alle posteringslinjer deles i 2 linjer, der debetkonto får positiv verdi i beløpsfeltet og kreditkonto får negativ verdi i beløpsfeltet.

DEBETKONTO

Konto fra Debet-kolonnen i posteringsjournalen hentes inn her. Feltet er kun tilgjengelig dersom eksportformatet "Debet/Kredit på samme linje" er valgt.

KREDITKONTO

Konto fra Kredit-kolonnen i posteringsjournalen hentes inn her. Feltet er kun tilgjengelig dersom eksportformatet "Debet/Kredit på samme linje" er valgt.

FAST TEKST

Dette er en egendefinert kolonne som anvendes for å sende en fastsatt tekst eller verdi til eksportfilen. Det forventes at det er krysset av for "Fast tekst" og at tekst er angitt i registreringsfeltet for fast tekst. Dersom det ikke er krysset av for fast tekst eller det ikke er registrert noe i fast tekst, vil feltet bli eksportert som et tomt felt.

Se også:

Oppbygning av egendefinerte eksportfilter

Innstillinger-skillekortet

Felter-skillekortet

Nytt felt eller redigere felt

Standard eksportfiltre

Hvordan foreta eksport