Nytt felt eller redigere felt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Integrasjon med FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering > Integrasjon med økonomisystemer > Egendefinerte eksportformater >

Nytt felt eller redigere felt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Feltlengdeangivelse

Feltlengde fastsettes for hvert enkelt felt ut fra følgende valgmuligheter:

Flytende lengde

Fast lengde (Antall tegn registreres). For tallverdier vil mellomromtegn anvendes foran feltverdiene, mens tekstverdier vil få mellomrom etter feltverdiene.

Maksimal lengde (Maksimalt antall tegn registreres). Tekststrenger vil kuttes i høyre del. Verdistrenger vil kuttes i venstre del.

Fast tekst

Det er mulig å registrere et felt som en fast tekststreng eller verdi. Dette gjøres normalt med felttypen "Fast tekst", men ethvert tegn kan settes opp med fast verdi. Denne verdien vil, om angitt, alltid overstyre den verdien som blir beregnet av programmet.

Innkapsling av tekst med dobbelt anførselstegn

For hvert enkelt felt kan det angis at feltet skal innkapsles i anførselstegn. Dersom det er angitt fast feltlengde, vil denne gjelde som feltlengde mellom anførselstegnene. Dersom det er angitt fast feltlengde, vil programmet legge til mellomromtegn foran eller etter feltverdiene innenfor anførselstegnene.

 Felt uten anførselstegn:                1000,00        Avskrivning

 Felt med anførselstegn:                "1000,00"        "Avskrivning"

Se også:

Oppbygning av egendefinerte eksportfilter

Innstillinger-skillekortet

Felter-skillekortet

Beskrivelse av de enkelte felt

Standard eksportfiltre

Hvordan foreta eksport