Egendefinerte eksportformater

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Integrasjon med FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering > Integrasjon med økonomisystemer >

Egendefinerte eksportformater

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Egendefinerte eksportformater for posteringsjournalen i Visma Finale Driftsmidler kan bygges opp iht beskrivelsen nedenfor:

Du finner funksjonen i menyen Rapporter > Posteringsjournal hvor verktøyknappen og menyvalget som angitt nedenfor, må velges for å sette opp egendefinerte eksportfilter.

Følgende muligheter finnes:

Opprette et nytt egendefinert eksportfilter

Redigere et eksisterende egendefinert eksportfilter

Opprette et nytt eksportformat basert på et egendefinert eksportfilter

Opprette et nytt eksportformat basert på et standard eksportfilter

Dersom du ønsker å opprette et nytt eksportfilter, skriver du inn navnet i navnefeltet, og deretter setter du innstillinger og velger de feltene som skal eksporteres.

Dersom du ønsker å korrigere et lagret egendefinert eksportfilter, velger du hvilket eksportfilter som skal endres, deretter endrer du de ønskede innstillingene og trykker på lagre-knappen.

Dersom du ønsker å lage et nytt eksportformat med basis i et eksisterende egendefinert eksportfilter eller eksisterende eksportfilter, velger du eksportfilter i navnefeltet. Deretter skriver du inn et nytt navn i navnefeltet. Foreta deretter de ønskede endringene. Etter at redigeringen er utført, lagrer du filteret med lagre-knappen.

Følgende bilde framkommer mht oppbygning av egne eksportfiltre:

Se også:

Innstillinger-skillekortet

Felter-skillekortet

Nytt felt eller redigere felt

Beskrivelse av de enkelte felt

Standard eksportfiltre

Hvordan foreta eksport