Integrasjon med Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Rapportering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Integrasjon med Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Rapportering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om du benytter Finale Årsoppgjør vil du finne igjen alle registrerte driftsmidler på klienten i Finale Driftsmidler.

Visma Finale Driftsmidler kan arbeide på 2 forskjellige måter:

a)Visma Finale Driftsmidler anvender samme arbeidskatalog og klientnummer som Visma Finale Årsoppgjør / Finale Rapportering. Visma Finale Driftsmidler og Visma Finale Årsoppgjør /Finale Rapportering vil i tilfelle dele data, bl.a. kontoplan og firmaopplysninger. De opplysninger som registreres av det ene programmet vil i tilfelle også være tilgjengelig i det andre programmet.

 

b)Visma Finale Driftsmidler anvendes på en særskilt installasjon og eksporterer/importerer data til/fra Visma Finale Årsoppgjør. I et slikt tilfelle kan for eksempel en revisor få selskapet til å ajourholde driftsmiddelkartoteket, mens revisoren får tilsendt eksportfil fra Visma Finale Driftsmidler på diskett eller e-post for oppdatering av data i Visma Finale Årsoppgjør.

Det er en egen funksjon for import av data fra Visma Finale Årsoppgjør til Visma Finale Driftsmidler, og en egen funksjon for å overføre verdiene tilbake Finale Årsoppgjør. Overføring fra Visma Finale Driftsmidler til Visma Finale Årsoppgjør blir ikke implementert i første versjon av Visma Finale Driftsmidler, men vil være på plass samtidig med Finale Årsoppgjør versjon 13.

Av hensyn til integrasjonen med Visma Finale Årsoppgjør registreres det på hvert driftsmiddel inn hvilket saldoskjema driftsmiddelet tilhører, ligningsverdien, og verdien pr. 1.jan 1984 for de driftsmidler det er aktuelt. I tillegg til den regnskapsmessige kostverdien kan det legges inn en skattemessig kostverdi for å få riktige inngangsverdier i saldoskjemaene, samt om det er mottatt skattefrie tilskudd til investeringen eller det foreligger en konsernintern overføring av driftsmidler.

På denne måten får du ivaretatt både de regnskapsmessige og de skattemessige håndteringer i en programpakke.

Visma Finale Driftsmidler forutsetter overføring av data til Visma Finale Årsoppgjør mht opplysninger for skatteoppgjøret, dvs. saldo pr 1.1., tilgang, avgang, avskrivninger osv  på saldoskjemaet.

Vær oppmerksom på følgende:

Funksjonen for oppdatering av driftsmidler i Visma Finale Årsoppgjør fra Visma Finale Driftsmidler blir implementert ved lansering av versjon 13 av Visma Finale Årsoppgjør i en ny versjon av Visma Finale Driftsmidler. Før den tid vil ikke funksjonen være tilgjengelig.

Se også:

Overføring av klient og data fra Visma Finale Årsoppgjør

Overføring av data til Visma Finale Årsoppgjør

Import av driftsmidler fra regneark eller andre systemer