Import av driftsmidler fra regneark eller andre systemer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Om FINALE Driftsmidler >

Import av driftsmidler fra regneark eller andre systemer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Visma Finale Driftsmidler har ikke funksjonalitet for slik import.

Imidlertid er det mulig å importere data fra regneark og fra andre systemer i Visma Finale Årsoppgjør. Visma Finale Driftsmidler kan importere data fra Visma Finale Årsoppgjør. Dermed er det mulig å foreta import av driftsmiddelkartotek fra regneark eller fra andre systemer via Visma Finale Årsoppgjør til Visma Finale Driftsmidler.

Ta kontakt med Finale Systemer as dersom du har behov for slik import. Vi har detaljerte veiledninger til dette.

Se også:

Overføring av klient og data fra Visma Finale Årsoppgjør