Om Visma Finale Driftsmidler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Om Visma Finale Driftsmidler

Return to chapter overviewNext page

 

 

Finale Driftsmidler er et program som holder oversikt over selskapets driftsmidler, og som har alle de funksjoner som kreves av et fullstendig driftsmiddelsystem.

Finale Driftsmidler kan benyttes som et selvstendig program, men det er fullt integrert med Finale Årsoppgjør og Finale Rapportering. Finale Driftsmidler ivaretar alle administrative funksjoner og regnskapsmessige håndteringer av driftsmidlene.

I Finale Årsoppgjør ivaretas alle de skattemessige håndteringer og utskrift av ligningsdokumenter. Dette betyr at tilgang, avganger, avskrivninger, nedskrivninger, etc. foretas i Finale Driftsmidler, mens skattemessige avskrivninger, saldoverdier, ligningsverdier, etc. ivaretas i Finale Årsoppgjør.

I Finale Driftsmidler er det rapporter som knytter seg til de regnskapsmessige verdier og transaksjoner, mens det i Finale Årsoppgjør skrives ut saldoskjemaer, gevinst og tapsskjemaer, skjemaer for midlertidige forskjeller, etc.

Visma Finale Driftsmidler har også avanserte eksportfunksjoner for eksport av posteringsjournal til økonomisystemer.

Visma Finale Driftsmidler er en del av Visma Finale-familien som består av følgende programmer:

 Visma Finale Årsoppgjør                (Årsregnskap og ligningsoppgaver)

 Visma Finale Rapportering                (Perioderegnskap)

 Visma Finale Konsern                (Konsernregnskap for årsregnskap og periodeoppgjør)

 Visma Finale Driftsmidler                (Driftsmiddelkartotek)

 Visma Finale Investor                (Aksje- og verdipapirporteføljer for investorer)

 Visma Finale Skatt                        (Skatteprogram for personlige skatteytere)