Begreper som brukes i programmet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Om FINALE Driftsmidler >

Begreper som brukes i programmet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Klient

En klient i Visma Finale Driftsmidler er det samme begrep som klient i Visma Finale Årsoppgjør osv. Klientbegrepet brukes om selskaper og enheter som eier og regnskapsfører driftsmidler registrert i Visma Finale Driftsmidler.

Koder som viser tilordning i regnskapssystemet (Regnskapslovens §2-1)

De koder som viser tilordning til regnskapssystemet bygger på de tradisjonelle begrepene i regnskapssystemet etter tidligere regnskapslovgivning, og omfatter begrepene konto, avdeling, prosjekt og bærer. Programmet har ikke anledning til ytterligere koder, som f.eks. merverdiavgiftskoder etc.

Konto

Kontobegrepet utgjør hovedbokskontoen i klientens regnskap.

Avdeling

Avdelingsbegrepet samsvarer med avdelingsbegrepet i regnskapssystemene.

Prosjekt

Prosjektbegrepet samsvarer med prosjektbegrepet i regnskapssystemene.

Bærer

Bærerbegrepet samsvarer med bærerbegrepet i mange regnskapssystemer som har ytterligere et bærerbegrep i tillegg til konto, avdeling og prosjekt.

Avskrivningskolonne

Avskrivningskolonne henviser til kolonnene i rapporten Avskrivningstablå, som inneholder kravene til noteopplysninger i det offentlige regnskap i henhold til Regnskapsloven.

Saldogruppe

Angir skattemessig behandling av driftsmiddelet, og for kodene A-H også referanse til saldoskjema, sammen med feltet "Saldonummer".

Saldonummer

Saldonummer angir henføring av et driftsmiddel til et saldoskjemanummer sammen med feltet "Saldogruppe". Samlet gir saldonummer og saldogruppe en eksakt henvisning til plassering av driftsmiddelet i ligningsoppgavene.

Driftsmiddelgruppe

Driftsmiddelgruppen inneholder regler for kontering av verdiendringer i hovedbok og hvilken avskrivningskolonne som er gjeldende for de tilknyttede driftsmidlene. Driftsmiddelgruppe er derfor et styringsverktøy for å plassere GRUPPER av driftsmidler til en felles behandlingsnøkkel med hensyn til kontokoder og avskrivningskolonne. Driftsmiddelgruppe angir derfor et sett av behandlingsnøkler/koder for driftsmidlene.

Driftsmiddel

Driftsmidler er i Visma Finale Driftsmidler grunnelementet for programmet. Et driftsmiddel kan omfatte et objekt eller verdi som er aktivert og som skal avskrives, etc. Et driftsmiddel kan også omfatte objekter som ikke skal aktiveres. Dette kan være objekter som er kostnadsført, leaset/leiet, osv.

Et driftsmiddel kan også bestå av en påkostning på et annet driftsmiddel eller en oppskrivning (iht regnskapsloven av 1977) av et driftsmiddel. Oppskrivning av driftsmidler er ikke tillatt etter ny regnskapslov, slik at kun eldre driftsmidler kan ha tilordnet oppskrivninger.