Datastruktur

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Om FINALE Driftsmidler >

Datastruktur

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Sammenhengen mellom dataregistre og tabeller er illustrert nedenfor. Strukturen angir også på hvilket nivå henvisning mellom hovedregistrene skjer.

 

 _________          Heltrukne linjer illustrerer faste strukturer i dataene.

 

 _ _ _ _ _ _        Stiplede linjer illustrerer frie koblinger mellom dataelementer.