Overføring av data til Visma Finale Årsoppgjør

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Integrasjon med FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering >

Overføring av data til Visma Finale Årsoppgjør

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Overføring av data fra Visma Finale Driftsmidler til Visma Finale Årsoppgjør har følgende hensikt:

Data registrert i Visma Finale Driftsmidler skal med på RF-1084 Saldoskjema i Visma Finale Årsoppgjør.

Driftsmidler fra Visma Finale Driftsmidler genererer notetablå internt i Visma Finale Årsoppgjør.

Overføring av data skjer på følgende måte:

Eksport av data fra Visma Finale Driftsmidler

Import av data i Visma Finale Årsoppgjør