Import fra Visma Finale Driftsmidler i Visma Finale Årsoppgjør

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Integrasjon med FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering > Overføring av data til FINALE Årsoppgjør >

Import fra Visma Finale Driftsmidler i Visma Finale Årsoppgjør

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Det er ulike måter å eksportere data fra Visma Finale Driftsmidler til Visma Finale Årsoppgjør.

For hver type eksport er det vist tilhørende import i Visma Finale Årsoppgjør i hjelpeemner Eksport fra Visma Finale Driftsmidler til Visma Finale Årsoppgjør