Eksport fra Visma Finale Driftsmidler til Visma Finale Årsoppgjør

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Integrasjon med FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering > Overføring av data til FINALE Årsoppgjør >

Eksport fra Visma Finale Driftsmidler til Visma Finale Årsoppgjør

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

       Skjermbilde for overføring av data fra FINALE Driftsmidler til FINALE Årsoppgjør

Ulike måter å overføre data
Felt som er felles for alle måter å eksportere data
Eksport til samme klient i samme katalog
Velg katalog og klient
Send eksportfil pr e-post direkte fra FINALE Driftsmidler
Lagre eksportfil til en katalog på disk
Direkteoverføring av data til en klient som er åpen i FINALE Årsoppgjør