Driftsmiddeloversikt med gruppering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter >

Driftsmiddeloversikt med gruppering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Denne rapporten gir muligheter for 2 forskjellige rapporter (Valgboks "Utvidet rapport"):

Normal rapport (en side bred)

Utvidet rapport (2 sider bred med utvidet antall kolonner pr driftsmiddel)

Rapporten kan produseres med ingen gruppering, hovedgruppering og Hovedgruppering/Undergruppering. Grupperingen medfører følgende utskrift/summering av rapporten:

Hovedgruppering nr 1

Undergruppering nr A

Driftsmiddel a til gruppering 1A

Driftsmiddel b til gruppering 1A

Sum undergruppering A innenfor hovedgruppering 1

Undergruppering nr B

Driftsmiddel a til gruppering 1B

Driftsmiddel b til gruppering 1B

Sum undergruppering B innenfor hovedgruppering 1

....

....

Sum hovedgruppering nr 1

Hovedgruppering nr 2

....

....

Sum hovedgruppering nr 2

SUM TOTALT

Det er mulig å velge blant følgende grupperinger:

Driftsmiddelkonto

Driftsmiddelgruppe (en konto kan ha flere driftsmiddelgruppe)

Avskrivningskonto

Avdeling

Prosjekt

Bærer

Kommune

Saldogruppe

Saldogruppe/Skjemanummer

Notekolonne

Avskrivningsmetode (Lineær eller degressiv)

Anskaffelsesår

Ingen gruppering

Fra-til regnskapsperiode velges for å avgrense tidsrommet til rapporten. Tidsrommet kan være fra en måned til 12 måneder innenfor samme regnskapsår, eller fra en hvilket som helst måned til en hvilken som helst måned i et hvilket som helst regnskapsår, og støtter således fullt ut både avvikende regnskapsår og regnskapsår på opptil 18 måneder som er tillatt for nystartede virksomheter iht regnskapslovgivningen.

I tillegg kan man i denne rapporten velge å kjøre rapport enten for

(a) inklusive oppskrivninger

(b) eksklusive oppskrivninger

(c) kun for oppskrivninger

Videre kan rapporten kjøres for en av følgende 4 driftsmiddeltyper:

(1) Aktiverte driftsmidler

(2) Registrerte driftsmidler (driftsmidler registrert for senere aktivering)

(3) Leasede driftsmidler

(4) Kostnadsførte driftsmidler

Påkostninger/oppskrivninger på driftsmidler kan også håndteres på forskjellige måter i rapporten:

Påkostninger/oppskrivninger inkludert i hoveddriftsmiddelet. Da vises en linje for hoveddriftsmiddelet og en linje for hoveddriftsmiddelet inklusive påkostninger/oppskrivninger.

Påkostninger/oppskrivninger spesifisert. Da vises en linje for hoveddriftsmiddelet, deretter en linje for hver påkostning/oppskrivning, og til slutt en sum for driftsmiddelet inklusive påkostninger / oppskrivninger.

Påkostninger/oppskrivninger som frittstående driftsmidler. Da vises påkostninger som egne linjer ut fra egne grupperinger. Hvis disse skiller seg fra hoveddriftsmiddelet, vil disse vises gruppert ut fra egen gruppeangivelse. Påkostningene er markert med et påkostningssymbol, men vises ikke sammen med hoveddriftsmiddelet, og hoveddriftsmiddelet vil ikke vises med summering.

I tillegg til ovennevnte funksjonalitet, kan man velge fra-til konto, som vil innskrenke rapporten til kun å omfatte driftsmidler som tilhører en bestemt konto. Dette medfører at man for en enkelt konto eller for en gruppe av konti kan få de 91 grupperingene nevnte ovenfor, noe som ytterligere utvider rapportmulighetene.

Se også:

Generelt