Spesifikasjon på driftsmiddel

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter >

Spesifikasjon på driftsmiddel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Denne rapporten inneholder faste verdier og parametere på det enkelte driftsmiddel, og en oversikt over akkumulerte verdier pr. 1.januar i året, endringer i året og utgående bokførte verdier.

Rapporten er i stående A4.

Funksjonalitet i rapporten:

Regnskapsåret som rapporten skal vise, angis her.

Her krysses det av for hvilke driftsmidler som skal medtas på rapporten.

Her angis hvilken status som skal være med på rapporten. Rapporten viser kun de driftsmidler som har en status som er avkrysset i feltet.  

Her kan utvalget begrenses til å kun omfatte driftsmidler innenfor et gitt intervall.

Her krysses av hvilke driftsmiddelgrupper som skal være med på rapporten. Kun valg av en gruppe er mulig samtidig.  Dersom intet er avkrysset, velges alle grupper med sum pr gruppe.

Dette valget angir sortering av data i rapporten.  Stigende sortering er det normale, og endres normalt ikke. Dersom det ikke angis noe i feltet "Sorter etter" vil også kolonnene bli sortert synkende hvis synkende sortering er valgt.

Du kan angi inntil 3 sorteringsnøkler. Rapporten vil først sortere etter nøkkel nr 1 og ved samsvarende nøkkel nr 1 sorteres etter nøkkel nr 2 osv.