Konvertering av avdeling, prosjekt eller bærer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Konvertering av avdeling, prosjekt eller bærer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette hjelpeemnet beskriver automatisk konvertering av dimensjoner ved åpning av klienter.

Visma Finale Driftsmidler har en funksjon for automatisk konvertering av dimensjoner ved åpning av klient.

Ved åpning av klient vil konvertering av dimensjoner foretas automatisk, og det vil komme en melding om at konvertering er utført:

 

Opprettelse av oppsett foretas fra programmets konfigurasjonskatalog

Funksjonen bygger på at konverteringsfunksjonen legges inn i en INI-fil i programmets konfigurasjonskatalog, som inneholder konverteringsinformasjonen.

Konfigurasjonskatalogen finner du her:

Velg menypunktet “Hjelp - Informasjon om applikasjonen” og velg skillekortet “Variabler”. Der trykker du på mappen som er angitt i “App_Konfigkatalog”:

 

Følgende fil opprettes i konfiguasjonskatalogen, avhengig av hva som skal konverteres.

I denne mappen opprettes det en fil som navngis med det dimensjonselementet som ønskes konvertert:

AvdelingKonvertering.INI

ProsjektKonvertering.INI

Baererkonvertering.INI

 

Dersom flere dimensjoner ønskes konvertert samtidig, f.eks. både avdeling og prosjekt, opprettes det to filer, en for hver av dimensjonene.

Innholdet i filen vil styre selve konverteringen, som illustreres med følgende eksempel som blir forklart nedenfor:

 

[Kunde]

Verdien Kundenummer i seksjonen Kunde må inneholde kundenummeret for brukerlisensen. Dette finner du ved å se på menyen “Hjelp - Om”. Dette er en sikkerhetsmekanisme som skal sikre mot å konvertere data ved en feil.

 

[NyttKundeNummer]

Kundenummer i Finale kan knyttes mot kundenummer i regnskapet. Dette gjøres ved å angi f.eks. klientnummer i Finale 187 tilsvarer klientnummer 1818 i f.eks. Visma Business. Ved å angi 187=1818 vil 1818 settes inn her i eksport av posteringsjournal, og kan benyttes av variabelen %KLINO% i å være en dynamisk angivelse av filnavn i en maske for alle klienter:

 

 

[Klienter]

Her settes det opp hvilke klienter som skal konverteres. “Ja” medfører at konvertering blir utført når klienten åpnes første gang. Programmet vil automatisk endre verdien til “Nei” etter konvertering er utført. Skal konvertering utføres en gang til, må verdien endres til “Ja” igjen.

 

Kundenummer ([187] og [188] i eksempelet

Gammel avdeling = ny avdeling medfører at alle forekomster av gammel avdeling endres til ny avdeling. Ved angivelse av _ (underscore) vil man konvertere til eller fra en blank avdeling (manglende avdeling).

I oppsettet ovenfor er det angitt følgende på klient 187:

Avdeling Old2 erstattes av New2

Avdeling Old3 erstattes av New3

Blank avdeling erstattes av New4

Avdeling Old1 endres til blank avdeling.