Saldoskjemaer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Tabeller >

Saldoskjemaer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Under menyvalget TABELLER > SALDOSKJEMAER kan saldoskjemaer opprettes og redigeres.

Det er to sider i skjermbildet som kommer opp. En side som heter "Saldoskjema" og en side som heter "Detaljer".

For å opprette et saldoskjema starter du på siden "Saldoskjema", og velger hvilken gruppe det nye skjemaet skal opprettes under.

Her oppretter man de nødvendige saldoskjemaer for skattemessige avskrivninger.

Merk den saldogruppen du ønsker å opprett, og trykk på NY-knappen.

Det vises et pluss-tegn foran de saldogruppene som har saldoskjemaer.