Avskrivningskolonner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Tabeller >

Avskrivningskolonner

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Under menyvalget TABELLER > AVSKRIVNINGSKOLONNER kommer det fram et skjermbilde hvor avskrivningskolonner kan opprettes og redigeres. Det er en kolonne for nummer og en kolonne for navn. I avskrivningstablået kommer kolonnene i numerisk rekkefølge. Den kolonnen med lavest nummer kommer først (lengst til venstre) og den kolonnen med høyest nummer kommer sist ( lengst til høyre).

Avskrivningskolonnene er de kolonnene som vises i avskrivningstablået (noteopplysninger til offentlig regnskap).

Kolonnenavnet er den teksten som framkommer som kolonneoverskrift i avskrivningstablået.

Opprett kolonne

Oppretter en ny kolonne.

Slett kolonne

Sletter den kolonnen som er merket.