Registrering av Driftsmiddelgrupper

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Driftsmiddelopplysninger >

Registrering av Driftsmiddelgrupper

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Når du velger REGISTRERING > DRIFTSMIDLER kommer det fram et skjermbilde med tre skillekort. Et skillekort med kontoplan, et med driftsmiddelgrupper og et skillekort med driftsmiddel.

På skillekortet Konto, kommer det fram en oversikt over konti i hovedbok med tilknyttede driftsmidler.

Vis detaljer

Klikk på denne knappen for å vise driftsmiddelgrupper og driftsmidler knyttet til kontiene

Skjul detaljer

Klikk på denne knappen for å skjule driftsmiddelgrupper og driftsmidler knyttet til kontiene

Oppdatere

Klikk på denne knappen for å oppdatere konti, driftsmiddelgrupper og driftsmidler i skjermbildet.

På skillekortet Driftsmiddelgruppe kommer det fram et skjermbilde for registrering og redigering av driftsmiddelgrupper.

Avkrysset her medfører at programmet kan bruke lengre tid på å vise liste over driftsmidler, fordi bokført verdi pr dags dato blir kalkulert første gang klienten leses inn etter at klienten er åonet. Hvis denne avkryssingen fjernes, blir bokført verdi ikke oppdatert uten at du trykker på Oppdater-knappen.

Velg skillekortet Driftsmiddelgruppe for å legge til driftsmiddelgrupper:

Følgende funksjoner er tilgjengelig her:

Ny driftsmiddelgruppe

Velg først skillekortet Driftsmiddelgruppe, deretter - Klikk på denne knappen for å opprette en ny driftsmiddelgruppe.

Lagre

Klikk på denne knappen for å lagre opprettede driftsmiddelgrupper eller redigeringer.

Slett driftsmiddelgruppe

Klikk på denne knappen for å slette en driftsmiddelgruppe. Dette kan kun utføres når driftsmiddegruppen vises i skillekortet Driftsmiddelgrupper.

Avbryt oppdatering

Klikk på denne knappen for å avbryte en oppretting eller endring.

Første, Forrige, Neste, Siste

Klikk på disse knapper for å bla mellom registrerte driftsmiddelgrupper.

Det må legges inn et navn på nye driftsmiddelgrupper, og velges konti på hvert enkelt kontofelt. Om det ikke velges noen konto på et felt blir det stående "-ikke i bruk-" i kontofeltet. dette vil føre til at det ikke blir posteringer for de tilknyttede driftsmidler, for noen funksjoner.

Konto for oppskrivning skal normalt ikke fylles ut. Dersom nedskrivninger ikke er aktuelt, er det ikke behov for å fylle feltet ut. Dersom nedskrivninger skal registreres, må driftsmiddelgruppen først ha registrert konto for nedskrivning.