Driftsmiddel-skillekortet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Driftsmiddelopplysninger >

Driftsmiddel-skillekortet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

På skillekortet Driftsmiddel kommer det fram fire skjermbilder for registrering og redigering av driftsmidler. Disse skjermbildene framkommer ved å trykke på disse knappene:

Skillekortet Detaljer.

Skillekortet Posteringer.

Skillekortet Tilhørende.

Verktøylinjen:

Nytt driftsmiddel (Hurtigtast Shift + F5)

Klikk på denne knappen for å opprette et nytt driftsmiddel. Se også Detaljer.

Lagre (Hurtigtast Shift + F6)

Klikk på denne knappen for å lagre opprettet driftsmiddel eller endringer av driftsmiddel.

Slett driftsmiddel (Hurtigtast Shift + F7)

Klikk på denne knappen for å slette et driftsmiddel.

Avbryt oppdatering (Hurtigtast Shift + F8)

Klikk på denne knappen for å avbryte en oppretting eller endring.

Første, Forrige, Neste, Siste

Klikk på disse knapper for å bla mellom registrerte driftsmidler.

Påkostning

Nedskrivning

Utskillelse

Avgang

Historiske poster