Påkostning

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Driftsmiddelopplysninger >

Påkostning

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I vinduet "Påkostning" registreres påkostninger på driftsmidler:

En påkostning blir etablert som et eget driftsmiddel, som får sine egne avskrivninger.

Påkostningen blir imidlertid et driftsmiddel som er knyttet til det underliggende driftsmiddel, og får verdier fra det underliggende driftsmiddel, som: avdeling, sted, bærer, driftsmiddelgruppe, avskrivningsmetode, saldoskjema, etc. Dette skaper sammenhenger mellom aktivering i en trestruktur, som gjør at driftsmidler og tilhørende påkostninger rapporteres sammen, og at påkostninger kan hentes fram når det underliggende driftsmiddel vises. Ved avgang på det underliggende driftsmiddel blir påkostningen også ført til avgang.

Levetiden på påkostningen settes til det underliggende driftsmiddelets gjenværende levetid.

Kostprisen på påkostningen framkommer som påkostning i saldoskjemaet i tilgangsåret

Det forutsettes at det underliggende driftsmiddelet har fått status "aktivt" før en påkostning kan foretas. Det forutsettes også at det er foretatt posteringer for aktivering av påkostningen i regnskapet.