Etterregistrering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Driftsmiddelopplysninger >

Etterregistrering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Første gang man tar i bruk Finale Driftsmidler må eksisterende driftsmidler i bedriften registreres inn eller overføres fra Finale Årsoppgjør. For disse driftsmidlene vil det allerede finnes historiske poster for tilgang, avskrivninger etc. som må registreres inn i systemet. Dette vil Finale Driftsmidler ta vare på for å få riktige verdier i avskrivningstablået. Om driftsmidlene overføres fra Finale Årsoppgjør hentes de historiske postene inn automatisk.

Etter at et driftsmiddel er registrert inn i driftsmiddelkartoteket, er det et eget menyvalg for etterregistrering av historiske poster for tilgang, avskrivninger og nedskrivninger på driftsmidler som allerede er aktivert i bedriften når systemet skal tas i bruk. Dette er poster som allerede er registrert i regnskapet, og som derfor ikke skal ha nye posteringer, men postene skal være med på historikken i driftsmiddelarkivet, og med i noter og rapporter.

I vinduet for etterregistrering er det registreringsfelt for Beløp, Dato og Type. I første linje legges det inn en linje med typen "Tilgang", med dato og beløp fra driftsmiddelkartotekets dato for anskaffelse og anskaffelseskost.

På de neste linjene i bildet registreres det inn historiske poster ved å velge type, og legge inn dato og beløp. Om det er mange historiske poster på driftsmiddelet, for eksempel mange periodiske avskrivninger, kan disse legges inn som samleposter.

Avslutt og lagre registrerte data

Når alle historiske poster er registrert, godkjennes postene. Driftsmiddelet får nå status Aktivt.

Det forutsettes at tilgang, avskrivninger og nedskrivninger som etterregistreres er postert i finansregnskapet tidligere.