Driftsmiddelopplysninger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Driftsmiddelopplysninger

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Før driftsmiddelopplysninger registreres, må følgende være på plass:

A)Avskrivningskolonner
B)Kontoplan (sammenfallende med Visma Finale Årsoppgjør, se nærmere om integrasjon med Visma Finale Årsoppgjør).

Dersom klienten har driftsmiddelkartotek i Visma Finale Årsoppgjør, se nærmere om arbeidsgang ved opprettelse av driftsmiddelarkiv fra Visma Finale Årsoppgjør.

Dersom klienten er nyopprettet, se nærmere om arbeidsgang ved nyopprettelse av klient i Visma Finale Driftsmidler og Visma Finale Årsoppgjør.