Ny klient

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hvordan starte opp >

Ny klient

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ny klient kan opprettes ved menyvalget FIRMA > NY, ved tastekombinasjonen Ctrl+N eller ved knappen NY KLIENT på verktøylinjen. Klienten vil også være tilgjengelig i Visma Finale Årsoppgjør etter at den er opprettet i Visma Finale Driftsmidler.

Du får opp skjermbildet for å registrere faste klientdata som navn, adresse, etc. Etter utfylling av feltene klikk på kommandoknappen Opprett .

En ny klient blir automatisk opprettet i sist anvendte klientkatalog.  Om endring av klientkatalog, se

Nå er klienten opprettet og klar for etablering av kontoplan, avskrivningskolonner, driftsmiddelgrupper, driftsmidler, osv.

Funksjonen er identisk med samme funksjon i Visma Finale Årsoppgjør, og de opplysningene som registreres, har betydning for Visma Finale Årsoppgjør. Mange alternativer i registreringsbildet har ikke betydning for Visma Finale Driftsmidler.

Ved opprettelse av klient, må det utvises aktsomhet med hensyn til følgende felter som etter opprettelse ikke kan eller skal endres:

Selskapstype (Enten Aksjeselskap eller Personlig selskap/ANS). Samvirkelag angis som aksjeselskap, det samme gjelder kraftforetak.

Antall siffer i kontonr. (Dette gjelder antall siffer som blir i Visma Finale's kontoplan. Feltet må ikke endres senere, da dette kan gi funksjonsproblemer i Visma Finale Årsoppgjør).