Åpne eksisterende klient

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hvordan starte opp >

Åpne eksisterende klient

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Åpne en klientfil kan du gjøre ved menyvalget FIRMA > ÅPNE, du kan klikke på ÅPNE KLIENT på verktøylinjen eller ved tastekombinasjonen Ctrl+O. Du får nå opp en oversikt over klientfiler i den valgte klientkatalogen.

Du kan velge en annen klientkatalog ved å trykke på knappen ved siden av feltet som viser aktiv klientkatalog. Klienten hentes inn i programmet ved å dobbelklikke på den linjen i oversikten som viser den aktuelle klient.