Om klientoversikten

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hvordan starte opp >

Om klientoversikten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ved å velge fra menyen FIRMA > Åpne eller ikonet for åpne framkommer klientoversikten.

Klientoversikten kan sorteres på følgende måter:

Sortert på klientnummerrekkefølge:

Ved å klikke på kolonneoverskriften vil klientoversikten bli sortert på klientnummer i stigende rekkefølge. Ved å klikke en gang til, blir sorteringen i omvendt (synkende) nummerrekkefølge.

Ved å skrive inn nummer på den klienten man ønsker å åpne, vil den klienten man søker, bli valgt, her et eksempel ved å skrive inn tallet 11 (legg merke til teksten i feltet "Søketekst" :

Sortert i klientnavnrekkefølge:

Ved å klikke på kolonneoverskriften vil klientoversikten bli sortert på klientnavn i stigende rekkefølge. Ved å klikke en gang til, blir sorteringen i omvendt (synkende) nummerrekkefølge.

Ved å skrive inn begynnelse på navnet på den klienten man ønsker å åpne, vil den klienten man søker, bli valgt, her et eksempel ved å skrive inn "hå":

:

Sortering i rekkefølge for andre kolonner (Type og Dato):

Sortering kan også utføres for andre kolonner på tilsvarende måter.