Posteringsdetaljer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Driftsmiddelopplysninger > Driftsmiddel-skillekortet >

Posteringsdetaljer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Posteringsdetaljer vises på bildet Posteringer i driftsmiddelregistreringsbildet.

Når man velger dette bildet, vil følgende bilde framkomme:

Korriger postering gir deg anledning til å korrigere en allerede foretatt postering. Posteringen vil bli vist med motsatt kontering og beløp. Følgende bilde vil vises ved bruk av funksjonsknappen:

Dette gjøres ved å krysse av for tillat å redigere postering, og deretter registrere endringer eller slette posteringer.