Ingen avskrivning

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Driftsmiddelopplysninger > Driftsmiddel-skillekortet >

Ingen avskrivning

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Feltet er et valgfelt for hvilken måte programmet skal beregne avskrivninger på. Følgende valg er tilgjengelig i versjon 1.1:

Valget Ingen avskrivning innebærer at det ikke vil bli beregnet avskrivninger for driftsmiddelet.