Degressiv avskrivning

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Driftsmiddelopplysninger > Driftsmiddel-skillekortet >

Degressiv avskrivning

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Feltet er et valgfelt for hvilken måte programmet skal beregne avskrivninger på. Følgende valg er tilgjengelig i versjon 1.1:

Degressiv avskrivning innebærer at avskrivningene foretas med en angitt % av resterende bokført verdi. Følgende valg er avgjørende for beregningene av degressive avskrivninger:

Feltet "Avskrivningsprosent" angir en årlig degressiv avskrivningsprosent. Hvis prosenten angis med 20%, betyr det at et driftsmiddel vil bli avskrevet med 20% for de kommende 12 måneder. Månedlig avskrivningsprosent angis med formelen for å finne månedlig avskrivningssats (Am) fra årlig avskrivningssats (Aå):

 

Ved avrunding, vil hver måneds avskrivning bli avrundet, slik at avskrivningsprosenten dermed kan avvike på grunn av avrundingseffekter.

Feltet "Avskrives fra" er et driftsmiddels anskaffelsesdato eller ferdigstillelsesdatoen for et bygg, slik at denne verdien avgjør når regnskapsmessig og skattemessig tilgang og avskrivninger skal fastsettes.

Feltet "Avrunding" har betydning for hvordan avskrivningene faktisk blir bokført. Avrundingen kan angis med verdiene 0, 1, 10, 100, 1000 osv. Ved 0 blir det ingen avrunding, 1 angir avrunding til hele kroner, 10 til hele kr 10 osv.

Det er også mulig å avrunde til et nærmere angitt beløp, f.eks. kr 250, som vil avrunde bokført verdi til nærmeste kr 250. Avrunding foretas alltid av bokført verdi, og ikke av avskrivninger.

Når bokført verdi er avrundet en gang, vil dette som resultat gi at også avskrivninger blir avrundet til avrundingsbeløpet fra og med 2. gang avskrivninger bli beregnet på et driftsmiddel.

Avrunding foretas for hver enkelt måned som avskrivninger blir beregnet for, selv om flere måneder blir beregnet samtidig. Hvis månedlige avskrivninger utgjør mindre enn 50% av avrundingsbeløpet, vil dette medføre at avskrivninger beregnes til kr 0,-.