Lineær avskrivning

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Driftsmiddelopplysninger > Driftsmiddel-skillekortet >

Lineær avskrivning

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Feltet er et valgfelt for hvilken måte programmet skal beregne avskrivninger på. Følgende valg er tilgjengelig i versjon 1.1:

Lineær avskrivning innebærer en avskrivning med samme beløp for hver periode i hele levetiden. Månedlige avskrivning foretas ut fra registreringen i feltene

Levetid i måneder brukes til å beregne verdi i feltet Avskrivningsbeløp.

Avskrivningbeløpet beregnes ut fra formelen (Regnskapsmessig anskaffelseskost - sluttverdi) / Levetid i mnd.

Beløpet i feltet Avskrivningbeløp kan registreres etterpå med et annet beløp, men ved endring av verdi i feltet "Levetid i mnd." foretas det rekalkulasjon av avskrivningsbeløp.

Avskrivningsbeløp endres ikke selv om verdi i feltet Regnskapsmessig anskaffelseskost eller sluttverdi blir endret. Endring av avskrivningsbeløp har ikke betydning for avskrivninger som allerede er beregnet av programmet, se Posteringsdetaljer.

Feltet "Avskrives fra" er et driftsmiddels anskaffelsesdato eller ferdigstillelsesdatoen for et bygg, slik at denne verdien avgjør når regnskapsmessig og skattemessig tilgang og avskrivninger skal fastsettes.

Feltet "Avrunding" har betydning for hvordan avskrivningene faktisk blir bokført. Avrundingen kan angis med verdiene 0, 1, 10, 100, 1000 osv. Ved 0 blir det ingen avrunding, 1 angir avrunding til hele kroner, 10 til hele kr 10 osv.

Det er også mulig å avrunde til et nærmere angitt beløp, f.eks. kr 250, som vil avrunde bokført verdi til nærmeste kr 250. Avrunding foretas alltid av bokført verdi, og ikke av avskrivninger.

Når bokført verdi er avrundet en gang, vil dette som resultat gi at også avskrivninger blir avrundet til avrundingsbeløpet fra og med 2. gang avskrivninger bli beregnet på et driftsmiddel.

Avrunding foretas for hver enkelt måned som avskrivninger blir beregnet for, selv om flere måneder blir beregnet samtidig. Hvis månedlige avskrivninger utgjør mindre enn 50% av avrundingsbeløpet, vil dette medføre at avskrivninger beregnes til kr 0,-.

Endring av feltet har kun betydning for framtidige beregninger av avskrivninger.