Driftsmiddelstatus

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Driftsmiddelopplysninger > Driftsmiddel-skillekortet >

Driftsmiddelstatus

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Feltet Status styrer behandling av driftsmidler i Visma Finale Driftsmidler.

Følgende status er tilgjengelig:

Status Aktivert er den vanlige statusen på et driftsmiddel som blir aktivert og avskrevet i Visma Finale Driftsmidler.

Status Registrert innebærer at et driftsmiddel er foreløpig registrert, og kan endres og slettes. Det blir ikke foretatt avskrivning av et driftsmiddel som er registrert. Det finnes en funksjon for å aktivere et driftsmiddel som er registrert, se Aktivering av driftsmidler.

Status Utgått blir tildelt et driftsmiddel som er solgt. Om salg av driftsmidler, se Avgang.

Status Kostnadsført innebærer at et driftsmiddel blir registrert i registeret, bl.a. for å ha oversikt over alle driftsmidler som et selskap eier. Driftsmiddelet  blir ikke gjenstand for avskrivninger.

Status Leaset innebærer en tilsvarende behandling som Kostnadsført.