Aktivering av driftsmidler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Driftsmiddelopplysninger >

Aktivering av driftsmidler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Det er mulig å registrere inn driftsmidler som først skal aktiveres på et senere tidspunkt. Dette kan være planlagte anskaffelser, anlegg under utførelse osv. Et driftsmiddel vil i utgangspunktet bli aktivert ved registrering av driftsmiddelet, men om det velges at driftsmiddelet skal ha status "registrert" istedenfor "aktivert", så kan aktiveringen foretas på et senere tidspunkt.

Etter at driftsmidler er registrert inn i driftsmiddelkartoteket, er det ikke tilgjengelig for avskrivning, nedskrivning, påkostning, avgang, etc. før det har fått status aktivert.

I menyvalget REGISTRERING > AKTIVER DRIFTSMIDLER kommer skjermbildet for aktiveringer fram. I vinduet for aktivering listes opp driftsmidler som har status "registrert". Denne listen kan filtreres og sorteres slik at du får fram en god oversikt over de driftsmidlene du ønsker å aktivere .

Merk alle driftsmidler

Klikk på denne knappen for å merke alle driftsmidler

Fjern all merking

Klikk på denne knappen for å fjerne all merking

Forrige steg

Klikk på denne knappen for å til forrige skjermbilde

Neste steg

Klikk på denne knappen for å gå til neste skjermbilde

Velg filter

Velg hvilket filter som skal benyttes for å sortere ut de driftsmidlene du ønsker å se i tabellen, eller velg Alle for å få fram alle konti i tabellen.

Nytt filter

Klikk på denne knappen for å etablere et nytt filter

Rediger filter

Klikk på denne knappen for å redigere et tidligere etablert filter.

Slett filter

Klikk på denne knappen for å slette et tidligere etablert filter.

Rediger kolonner

Klikk på denne knappen for å bestemme hvilke data som skal komme frem i kolonnene.

Godkjenne aktivering

Klikk på denne knappen for å godkjenne aktivering.

Du kan enten merke alle for aktivering med funksjonsknappen MERK ALLE, eller du kan merke driftsmidler enkeltvis for aktivering.

Når du har merket av driftsmidler for aktivering, og klikker på knappen for NESTE STEG kommer det opp et skjermbilde hvor du for hvert driftsmiddel fastsetter dato for start av avskrivning, og dato og periode for posteringen. Ved å klikke på en driftsmiddellinje kommer de tilhørende datofelt fram i øvre del av bildet.

Når merkede driftsmidler godkjennes for aktivering blir status på driftsmidlene satt til "aktivt". Det forutsettes at aktiveringen av driftsmiddelet er postert i finansregnskapet