Avskrivning av driftsmidler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Driftsmiddelopplysninger >

Avskrivning av driftsmidler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Se også: Periodiske avskrivninger.

Følgende skjermbilde framkommer:

Avskrivninger er oppdatert pr periode:

Dette feltet viser hvilken periode som sist er beregnet avskrivning til. Før avskrivninger er foretatt første gang, er det mulig å redigere feltet.

Avskrivninger skal beregnes til periode:

Dette feltet styrer hvor langt fram i tid som avskrivninger skal beregnes for. I bildet ovenfor vil det, ved å trykke på "Lag posteringer" bli kalkulert avskrivninger for februar 2000 (Periode 02/2000).

Lag posteringer:

Knappen genererer posteringer til og med perioden angitt i feltet

RULLERE PERIODE:

Funksjonen rullerer periode framover, slik at beregningene kan foretas for neste periode:

Dersom det vises følgende vedrørende perioder:

vil rullering gi:

RULLERE TILBAKE:

Dette gir mulighet til å rullere periode tilbake hvis den feilaktig er rullert framover. Bruk funksjonen med forsiktighet, for ny beregning av avskrivninger kan gi differanse mot regnskapet.