Endring av firmaopplysninger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Arbeidsgang > Bruk av programmet >

Endring av firmaopplysninger

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dersom Visma Finale Driftsmidler og Visma Finale Årsoppgjør er i bruk på samme dataområde, må det særskilt iakttas at dette er et felles register.  Det betyr at alle endringer får umiddelbar effekt også for Visma Finale Årsoppgjør. Se punktet Oppretting av ny klient / Firmaopplysninger.