Bruk av programmet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Arbeidsgang >

Bruk av programmet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Oppdatering av driftsmiddelinformasjon fra transaksjoner i hovedboken

Periodiske avskrivninger

Årlige avskrivninger

Oppdatering av driftsmiddelinformasjon i Visma Finale Årsoppgjør

Endring av kontoplan

Endring av firmaopplysninger