Oppdatering av driftsmiddelinformasjon i Visma Finale Årsoppgjør

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Arbeidsgang > Bruk av programmet >

Oppdatering av driftsmiddelinformasjon i Visma Finale Årsoppgjør

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Etter at årlige avskrivninger er beregnet, velges menypunktet Firma > Eksporter driftsmidler til Visma Finale Årsoppgjør. Dette menypunktet oppdaterer all driftsmiddelinformasjon i Visma Finale Årsoppgjør, inkludert informasjon til saldoskjemaer (tilgang, avgang og konserninterne overføringer og andre endringer som skal til saldoskjemaer).

Se nærmere beskrivelse under Eksport av driftsmidler til Visma Finale Årsoppgjør.