Nyopprettelse av klient som skal brukes kun i Visma Finale Driftsmidler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Arbeidsgang > Første gangs bruk av FINALE Driftsmidler på en klient >

Nyopprettelse av klient som skal brukes kun i Visma Finale Driftsmidler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

a)        Start Visma Finale Driftsmidler.

b)        Opprett ny klient, se punktet Oppretting av ny klient.

c)        Registrere avskrivningskolonner (meny Tabeller > Avskrivningskolonner)

d)        Opprett nødvendige saldoskjemaer (meny Tabeller > Saldoskjemaer)

e)        Opprett driftsmiddelgrupper, minst én driftsmiddelgruppe for hver konto (meny Registrering > Driftsmidler > Skillekort Driftsmiddelgrupper)

f)        Registrer driftsmidler pr 01/01 i regnskapsåret med generelle opplysninger, kostpris osv, men ikke med akkumulerte avskrivninger (meny Registrering > Driftsmidler > Skillekort Driftsmidler)

g)        Registrer akkumulerte avskrivninger for hvert enkelt driftsmiddel (meny Registrering > Driftsmidler > Skillekort Driftsmidler knapp historiske poster)

h)        Kjør ut driftsmiddelrapporter på kontonivå for avstemming av bokført verdi pr 01/01 mot hovedboken i regnskapet.

i)        Registrer periodens / årets tilgang og avgang av driftsmidler.

j)        Foreta avstemming av driftsmidler mot hovedboken ved å kjøre ut eller vise på skjerm driftsmiddelrapport på kontonivå.

k)        Beregne avskrivninger pr periode hvis aktuelt.

l)        Kontroller at tallene er som forventet og at avskrivninger, nedskrivninger etc er korrekt behandlet.

m)        Foreta bokføring av avskrivninger.

n)        Kontroller samlede avskrivninger, nedskrivninger og bokført verdi fra regnskapssystemet mot Visma Finale Driftsmidler.