Oppdatering av driftsmiddelinformasjon fra transaksjoner i hovedboken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Arbeidsgang > Bruk av programmet >

Oppdatering av driftsmiddelinformasjon fra transaksjoner i hovedboken

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
a)Identifisere tilgang og avgang i regnskapssystemet (hovedboken)
b)Start Visma Finale Driftsmidler og åpne klienten.
c)Identifisere hvorvidt tilgang i hovedboken gjelder påkostning på eksisterende driftsmidler.  Notér i tilfelle hvilket driftsmiddelnummer påkostningen gjelder.
d)Identifisere driftsmiddelnummeret på avgang.
e)Kontroller at nødvendige avskrivningskolonner finnes.
f)Det må opprettes driftsmiddelgrupper for nye konti der det ikke er driftsmidler fra før.
g)Registrer driftsmiddelopplysninger for tilgang av driftsmidler (Se Registrering av driftsmidler)
h)Registrere avgang av driftsmidler (Se Avgang)
i)Skriv ut liste over driftsmidler og kontroller at tilgang og avgang er i overensstemmelse med hovedboken.  Gevinst og tap finnes på posteringsjournalen.

Gå videre til periodiske avskrivninger.