Sikkerhetskopiering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Teknisk informasjon >

Sikkerhetskopiering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Lag sikkerhetskopi

Hovedmeny [Tilleggsfunksjoner]

Undermeny [Sikkerhetskopiering]

Funksjon [Lag sikkerhetskopi]

 

Velg klientkatalog hvor klienten/klientene du ønsker å ta kopi av ligger, og merk dem i lista som kommer opp. Merk en klient på vanlig måte. For å ta kopi av flere klienter kan du merke flere ved å enten holde skift inne (merker alt mellom første og siste klient du trykker på), eller holde kontroll nede (merker den du klikker på). Åpne ved å dobbelt klikke/trykke Enter.

Velg målkatalog og skriv inn kommentar. Målkatalog er der hvor sikkerhetskopien blir lagt. Kommentaren blir lagt inn i sikkerhetskopien og vist senere når man skal pakke opp klienten igjen.

Trykk på Fortsett-knappen (flagg-ikonet) å lagre en kopi av klienten.

Gjenoppretting:

Hovedmeny [Tilleggsfunksjoner]

Undermeny [Sikkerhetskopiering]

Funksjon [Gjenopprett fra sikkerhetskopi]

 

Du får opp et vindu hvor du skriver inn hvor sikkerhetskopien ligger. Når du har skrevet inn denne stien vil alle klienter og sikkerhetskopier av klienter bli listet opp i lista.

Skriv også inn katalogen hvor klienten skal pakkes opp/kopieres til.

Merk klienten som skal gjenopprettes.

Trykk på Fortsett-knappen (Flagg-ikonet) for å lese inn klienten.

I Visma Finale Driftsmidler blir det tatt sikkerhetskopi av alle data for både Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Driftsmidler. Ved gjenoppretting vil det komme fram et valg der man kan velge om gjenoppretting kun skal omfatte driftsmiddelkartoteket eller alle filer som også er felles med Visma Finale Årsoppgjør.

Generelt:

Når klienten pakkes ned dannes det en zip fil med navn ZIPnnnnn.ZIP (Visma Finale Årsoppgjør) og navn DRMnnnnn.ZIP (Visma Finale Driftsmidler). Dette er en standard zip-fil og kan dermed pakkes opp med et hvilket som helst pkunzip kompatibelt pakkeprogram.

Ved gjenoppretting får man listet opp både zip filer og klienter som ikke er zippet, slik at man kan få gjenopprettet fra dos-sikkerhetskopier.