Lagring av data

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Teknisk informasjon >

Lagring av data

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Data blir lagret i klientkatalogens underkatalog, FinTemp, under arbeid i driftsmiddelarkivet. Når programmet avsluttes eller klienten lukkes, vil data bli lagret i klientkatalogen.

Før lagring, vil det framkomme et spørsmål om endringer ønskes lagret.  

Dersom spørsmålet besvares med Ja, vil endringer bli lagret.

Dersom spørsmålet besvares med Nei, vil endringer ikke bli lagret.