Klientkatalog

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Teknisk informasjon >

Klientkatalog

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Programmet husker sist anvendte klientkatalog, og vil aktivisere denne katalogen når åpning av klient aktiviseres.  Programmet husker også andre kataloger som klienter har vært åpnet fra, og disse er tilgjengelig i et rullegardinfelt for klientkatalog i klientoversikten: