Firmaopplysninger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hvordan starte opp >

Firmaopplysninger

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Firmaopplysninger er felles informasjon for Finale Årsoppgjør, Finale Rapportering og Finale Driftsmidler.

Mange opplysninger er kun aktuelle for Finale Årsoppgjør.

Her finner du informasjon om firma, eller det vi vanligvis betegner som "klientbegrepet" i Visma Finale Driftsmidler.

Firmaopplysninger består av fire skillekort; Firmaopplysninger, Disponent, Andre opplysninger og Posteringer.

Firmaopplysninger

Skillekortet Firmaopplysninger inneholder bl.a. klientnummer, navn, adresse og telefonnr./telefaksnr. på det aktuelle firmaet. Alle data bortsett fra klientnummer og selskapstype er redigerbare. Poststed og kommune fremkommer automatisk ved innleggelse av postnummer og kommunenummer.

Valg av beskatningsform avgjør hvilke skatteregler som blir lagt til grunn. Du har her valget mellom ordinære aksjeselskap, samvirkeforetak og kraftforetak.

Under Antall siffer i kontonummer angir du hvor mange siffer du ønsker å ha i kontonumrene i Visma Finale. Antall siffer i regnskapet angir hvor mange siffer det er i kontonumrene i regnskapet.

Informasjon om hvorvidt firmaet er Revisjonspliktig og en Handelsbedrift er med på å fylle ut opplysninger i Alminnelig Næringsoppgave. Dersom du krysser av for Delingsbedrift blir firmaet underlagt skattereglene etter delingsmodellen. Er Liberalt yrke valgt, vil begrensningsregelen for delingsinntekter tilpasses reglene for disse yrkene.