Bruk programmet på en klient i Visma Finale Årsoppgjør, men som ikke har driftsmidler registrert

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Arbeidsgang > Første gangs bruk av FINALE Driftsmidler på en klient >

Bruk programmet på en klient i Visma Finale Årsoppgjør, men som ikke har driftsmidler registrert

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
a)Start Visma Finale Driftsmidler
b)Åpne klienten, se punktet Åpne eksisterende klient og Endre aktiv klientkatalog.
Når klienten er åpnet første gang, vil kun firmaopplysninger og kontoplan finnes, da dette er fellesopplysninger for Visma Finale Driftsmidler og Visma Finale Årsoppgjør. Vær oppmerksom på at alle endringer her, også får virkning i Visma Finale Årsoppgjør.
c)Registrere / endre avskrivningskolonner (meny Tabeller > Avskrivningskolonner)
d)Opprett nødvendige saldoskjemaer (meny Tabeller > Saldoskjemaer)
e)Opprett driftsmiddelgrupper, minst én driftsmiddelgruppe for hver konto (meny Registrering > Driftsmidler > Skillekort Driftsmiddelgrupper)
f)Registrer driftsmidler pr 01/01 i regnskapsåret med generelle opplysninger, kostpris osv, men ikke med akkumulerte avskrivninger (meny Registrering > Driftsmidler > Skillekort Driftsmidler)
g)Registrer akkumulerte avskrivninger for hvert enkelt driftsmiddel (meny Registrering > Driftsmidler > Skillekort Driftsmidler knapp historiske poster)
h)Kjør ut driftsmiddelrapporter på kontonivå for avstemming av bokført verdi pr 01/01 mot hovedboken i regnskapet.
i)Registrer periodens / årets tilgang og avgang av driftsmidler.
j)Foreta avstemming av driftsmidler mot hovedboken ved å kjøre ut eller vise på skjerm driftsmiddelrapport på kontonivå.
k)Beregne avskrivninger pr periode hvis aktuelt.
l)Kontroller at tallene er som forventet og at avskrivninger, nedskrivninger etc er korrekt behandlet.
m)Foreta overføring til Visma Finale Rapportering eller Visma Finale Årsoppgjør (se Eksport av driftsmidler til Visma Finale Årsoppgjør).
n)Kontroller samlede avskrivninger, nedskrivninger og bokført verdi fra Visma Finale Årsoppgjør mot Visma Finale Driftsmidler.