Ta i bruk programmet på en klient som har driftsmidler i Visma Finale Årsoppgjør

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Arbeidsgang > Første gangs bruk av FINALE Driftsmidler på en klient >

Ta i bruk programmet på en klient som har driftsmidler i Visma Finale Årsoppgjør

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Når Visma Finale Driftsmidler tas i bruk på en eksisterende klient i Visma Finale Årsoppgjør, er klienten allerede opprettet.

Visma Finale Driftsmidler og Visma Finale Årsoppgjør arbeider mot samme datakatalog, og har felles klientdata og kontoplan.

Visma Finale Driftsmidler tas derfor i bruk på denne klienten på følgende måte (arbeidsgangsbeskrivelse):

a)Start Visma Finale Driftsmidler
b)Åpne klienten, se punktet Åpne eksisterende klient og Endre aktiv klientkatalog.
Når klienten er åpnet første gang, vil kun firmaopplysninger og kontoplan finnes, da dette er fellesopplysninger for Visma Finale Driftsmidler og Visma Finale Årsoppgjør. Vær oppmerksom på at alle endringer her, også får virkning i Visma Finale Årsoppgjør.
c)Velg deretter fra menyen Firma > Importere driftsmidler fra Visma Finale Årsoppgjør, hvordan dette gjøres: Se Overføring av klient og klientdata fra Visma Finale Årsoppgjør. Data kan importeres fra både Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Rapportering i dette menyvalget.
d)Kontroller at avskrivningskolonner finnes (meny Tabeller > Avskrivningskolonner).
e)Kontroller at driftsmidler og driftsmiddelgrupper finnes (meny Registrering > Driftsmidler).
f)Kontroller at driftsmiddelgruppene er korrekte.
g)Kontroller korrekt overføring med å kjøre ut rapport i Visma Finale Driftsmidler og kontrollere mot tilsvarende rapport fra Visma Finale Årsoppgjør.
h)Foreta avstemming av driftsmidler på kontonivå mot hovedbok ved å kontrollere at saldo på hver konto i henhold til driftsmiddelrapporter i Visma Finale Driftsmidler stemmer med hovedbokskontiene.
i)Registrer periodens / årets tilgang og avgang av driftsmidler.
j)Foreta avstemming av driftsmidler mot hovedboken ved å kjøre ut eller vise på skjerm driftsmiddelrapport på kontonivå.
k)Beregne avskrivninger pr periode hvis aktuelt.
l)Kontroller at tallene er som forventet og at avskrivninger, nedskrivninger etc er korrekt behandlet.
m)Foreta overføring til Visma Finale Årsoppgjør (se Eksport av driftsmidler til Visma Finale Årsoppgjør).
n)Kontroller samlede avskrivninger, nedskrivninger og bokført verdi fra Visma Finale Årsoppgjør mot Visma Finale Driftsmidler.