Innlesing fra regnskapssystemer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Innlesing fra regnskapssystemer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Standard innlesing

Standard innlesing

Standard innlesing 12 perioder

Tabulatordelt fil

Standard innlesing m/header

Standard innlesing m/header DOS

Regnskapssystemer

Regnskapssystemer (alfabetisk) er listet opp nedenfor i dette kapittelet.

Vær oppmerksom på at en rekke regnskapssystemer bruker en av standard innlesingsformatene som er nevnt ovenfor.

Dersom du har et slikt regnskapssystem, og likevel ønsker at dette regnskapssystemet skal være presentert med navn i listen over regnskapssystemer, ber vi om at du gir beskjed om ditt ønske til Finale Systemer as (klikk her for adresse). Send oss gjerne brev eller e-post med følgende angitt:

1. Innlesingsformat som brukes

2. Navn på regnskapssystem

3. Versjonsnummer kan gjerne angis

4. Hvilket menypunkt som anvendes til eksporet av saldofil i regnskapssystemet.

5. Beskrivelse av framgangsmåte ved eksport av data

6. Navn på leverandøren av regnskapssystemet, gjerne også med adresseinformasjon

7. En saldofil på CD eller diskett eller som vedlegg til en e-postmelding

Vær oppmerksom på at Visma Finale Systemer as har som intensjon å dekke innlesing for alle systemer som finnes på markedet.

Dersom du ikke finner ditt regnskapssystem i listen, kan dette skyldes at ett av de standard innlesingsformatene som er angitt ovenfor er i bruk. Dersom du ikke får lest inn saldofiler, ber vi om din hjelp til å holde vårt program oppdatert, og ber om at du sender oss et brev eller en e-post om dette. Angi helst følgende:

1.Navn på regnskapssystem

2.Versjonsnummer kan gjerne angis

3.Hvilket menypunkt som anvendes til eksporet av saldofil i regnskapssystemet.

4.Beskrivelse av framgangsmåte ved eksport av data

5.Navn på leverandøren av regnskapssystemet, gjerne også med adresseinformasjon

6.En saldofil på CD eller diskett eller som vedlegg til en e-postmelding

Hva hvis et tidligere innlesingsformat ikke fungerer lengre?

Dersom et tidligere bruk innlesingsformat svikter ved innlesing av nye hjelpefiler, kan dette skyldes at din regnskapsprodusent har endret eksportformat.

Vi vil be om at du som bruker hjelper oss å holde vårt program oppdatert, og ber om at du sender oss et brev eller en e-post om dette. Angi helst følgende:

1.Innlesingsformat som brukes

2.Navn på regnskapssystem

3.Versjonsnummer kan gjerne angis

4.Hvilket menypunkt som anvendes til eksporet av saldofil i regnskapssystemet.

5.Beskrivelse av framgangsmåte ved eksport av data

6.Navn på leverandøren av regnskapssystemet, gjerne også med adresseinformasjon

7.En saldofil på CD eller diskett eller som vedlegg til en e-postmelding

Dersom beskrivelse ved importt av regnskapssystem stemmer ikke med virkelighetens verden:

Dette kan skyldes at din regnskapsprodusent har gjort design- eller funksjonsendringer i sitt program. Vi vil be om at du som bruker hjelper oss å holde vårt program oppdatert, og ber om at du sender oss et brev eller en e-post om dette. Angi helst følgende:

1.Innlesingsformat som brukes

2.Navn på regnskapssystem

3.Versjonsnummer kan gjerne angis

4.Hvilket menypunkt som anvendes til eksporet av saldofil i regnskapssystemet.

5.Beskrivelse av framgangsmåte ved eksport av data

6.Navn på leverandøren av regnskapssystemet, gjerne også med adresseinformasjon

7.En saldofil på CD eller diskett eller som vedlegg til en e-postmelding

Liste over innlesingsmaler for regnskapssystemer:

A

ADBPRO

Adonis

B

Boman Jr.

Bravo Regnskap

C

Carat

Cinsoft Gård

Compact Pluss

Concorde XAL

Concorde Økonomi

D

DI-Regnskap

DI-Regnskap 12 perioder

DI-Regnskap Periodisert med avdeling

Duett Regnskapssystem

E

Easy-Regn

EasyRegn og Info Easy

EcoLink

EMdata

Ergosoft

G

Guru Regnskap

H

Hogia Regnskap

I

Info Expert

InfoEasy

K

KI-Regnskap

M

Maconomy

Maritech

Matrix Software

Micro 80

Mocs

Movex

MSA Økonomisystemer

Multisoft 1

Multisoft 2

N

Nett 2000

NOR 22

NOR 22 Windows-versjon

O

Origo Regnskap

P

PC-Systemer / PC Super-Systemer

PCPLUS

R

Rubicon

Rubicon Avdeling 12 perioder

S

Saga Økonomisystemer

Scala

Scenario Professional

SESAM

Sim Budsjett 12 perioder

Systemutvikling

U

UniMicro

Unitec System

Visma Business Gammelt format

Z

ZETA Økonomi

Ø

Økonomipartner (S/36)

Se også:

Egendefinert innlesing

Hvordan lese inn saldotall fra Excel-fil